Gezond Oud Thuis

Met netwerk GOudT

Welkom bij ons netwerk

In Nederland zijn er op diverse terreinen ontwikkelingen gaande op het gebied van de ‘dubbele’ vergrijzing.  Initiatieven en projecten gericht op het thema langer thuis.  Zo ook is project GOudT  in een tijd opgesteld waarin de 1,5 meter samenleving een (overlevings)begrip in Nederland was.  

Een begrip en handelswijze die bijna haaks staat op de visie en werkwijze die we met project GOudT voorstaan. Een aanpak die gericht is op nabijheid, samenwerken en ondersteuning op welzijn, wonen en zorg van de oudere inwoner in de eigen leef- en woonomgeving. Nabijheid maar tegelijkertijd de eigen regie en verantwoordelijkheden die bij het ouder worden horen te leren, ondersteunen, stimuleren dan wel aan te moedigen. 

GOudT Webinar
Maart 2021

Onze Partners

Gelukkig 
& Gezond
actiekaart

Netwerk GOudT biedt waarde voor alle netwerkpartners en bewoners in de wijk. 

Vanuit die gedachte ontwikkelt het netwerk een gelukkig & gezond actiekaart om het netwerk van (zorg)organisaties visueel in kaart te brengen.

Deze visuele kaart laat de verschillende stakeholders in één oogopslag weten wie er allemaal betrokken zijn bij het geluk en de gezondheid van een bewoner. 

Vanuit ons brede netwerk is het mogelijk om het geheel meer dan de som der delen te laten zijn. Met GOudT willen we een lerend netwerk zijn, bestaande uit inwoners, informele- en formele organisaties.  Daarmee bieden we vanuit een visie- werk- en ontwikkelplan dat uitgaat van samen komen, samen zijn, samen blijven in eigen (t)huis. Door ook samen te werken en samen te doen vanuit diverse (zorg)organisaties die actief zijn in een buurt of wijk. 

Neem contact 
met ons op

'Gelukkig en gezond ben je als je op je plek zit. Dat is vaak je eigen thuis!'

copyright 2021 netwerkgoudt.nl